Haas | Angststoornis

Haas | Gegeneraliseerde-angststoornis

De haas staat voor een gegeneraliseerde-angststoornis (angsthaas). Dit beestje komt (een beetje) voor in aflevering 4, maar moet nog verder besproken worden.

Mensen met een gegeneraliseerde-angststoornis (GAS) zijn overmatig angstig en bezorgd over dagelijkse dingen. Ze piekeren over dingen die hen zouden kunnen gebeuren, zonder dat daar direct een aanleiding voor is. Hun zorgen gaan bijvoorbeeld over geld, gezondheid, presteren op het werk, of dat hun dierbaren iets ergs overkomt.

Symptomen volgens de DSM-V

 • A. Excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens), die gedurende minstens zes maanden vaker wel dan niet aanwezig zijn, en betrekking hebben op een aantal gebeurtenissen of activiteiten.
 • B. De betrokkene vindt het moeilijk de bezorgdheid onder controle te houden.
 • C. De angst en bezorgdheid gaan gepaard met drie (of meer) van de volgende zes symptomen:
  1. Rusteloosheid; opgedraaid of gespannen gevoel.
  2. Snel vermoeid raken.
  3. Moeite met concentreren of ergens niet op kunnen komen.
  4. Prikkelbaarheid.
  5. Spierspanning.
  6. Slaapstoornis.
 • D. De angst. de bezorgdheid of de lichamelijke klachten veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
 • E. De stoornis kan niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis.

GAS en verwante angststoornissen in cijfers

 • Het ontwikkelen van GAS wordt voor 30-40% bepaald door de genen
 • In 2011 hadden in Nederland naar schatting 1.068.700 personen van 18 tot 65 jaar een angststoornis, van wie 413.600 mannen en 655.100 vrouwen. 
 • Meer dan de helft van de mensen met een angststoornis heeft daarnaast ook een depressieve stoornis
 • Mensen met een angststoornis hebben meer risico op het ontwikkelen van een andere angststoornis en verslaving
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: