Octopus | Dwangstoornis

Octopus | Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS/OCD)

De octopus staat voor de obsessieve compulsieve stoornis, beter bekend als de dwangstoornis. Dit beestje komt voor in aflevering drie.

Iemand met een dwangstoornis (ook ‘obsessieve-compulsieve stoornis’ genaamd) heeft last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. De gedachten en/of handelingen nemen veel tijd in beslag en zorgen voor serieuze problemen in het dagelijks leven.

Dwanggedachten zijn steeds terugkerende gedachten, neigingen of beelden die als misplaatst of opdringerig beleefd worden. Dwanghandelingen zijn handelingen die je voor je gevoel steeds weer moet uitvoeren. 

Symptomen volgens de DSM-V

A. Aanwezigheid van obsessies (dwanggedachten), compulsies (dwanghandelingen) of beide:
Obsessies worden gedefinieerd door het volgende:

  1. Persisterende gedachten, impulsen of voorstellingen, die gedurende bepaalde momenten van de stoornis als intrusief (opgedrongen) en ongewenst worden ervaren en bij de meeste betrokkenen duidelijke angst of lijdensdruk veroorzaken.
  2. De betrokkene probeert deze gedachten, impulsen of voorstellingen te negeren of te onderdrukken, of deze te neutraliseren met een andere gedachte of handeling (bijvoorbeeld een compulsie).

Compulsies worden gedefinieerd door het volgende:

  1. Repetitieve handelingen (bijvoorbeeld handen wassen, ordenen, controleren) of psychische activiteiten (bijvoorbeeld bidden, tellen, in gedachten woorden herhalen) waartoe betrokkene zich gedwongen voelt in reactie op een obsessie of volgens regels die rigide moeten worden toegepast.
  2. De handelingen of psychische activiteiten zijn gericht op het voorkomen of verminderen van de angst of de lijdensdruk, of op het voorkomen van een bepaalde gevreesde gebeurtenis of situatie; deze handelingen of psychische activiteiten hebben echter geen reëel verband met datgene wat daardoor moet worden geneutraliseerd of voorkomen, of zijn duidelijk excessief.

B. De obsessies of compulsies zijn tijdrovend (zij nemen bijvoorbeeld meer dan een uur per dag in beslag) of veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.

C. De obsessieve-compulsieve symptomen kunnen niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug of medicatie) of aan een andere somatische oorzaak.

D. De stoornis kan niet beter worden verklaard door de symptomen van een andere psychische oorzaak.

Dwangstoornis in cijfers

  • Twee procent van de bevolking heeft een dwangstoornis.
  • Een dwangstoornis komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.
  • Een dwangstoornis ontstaat meestal als iemand rond de twintig jaar oud is. Maar het kan ook op jongere of oudere leeftijd voorkomen.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: