Olifant | Depressie

Olifant | Depressie

De olifant staat voor een depressie. Dit beestje komt voor in de volgende afleveringen:

S01E01.1 Uitwegen zoeken in een depressie

S01E01.2 “Als jij je niet uitspreekt over je depressie, ga je nooit begrip creëren”

Bij een depressie voelt iemand zich langer dan twee weken somber en heeft nergens zin in. Hier komen gevoelens van waardeloosheid, onrust, en vermoeidheid bij kijken. Dit belemmert de persoon om zijn dagelijks leven te leiden.


Symptomen volgens de DSM-V

A. Minstens vijf van de volgende symptomen zijn binnen een periode van minimaal twee weken aanwezig geweest; minstens één van de symptomen is ofwel (1) een sombere stemming, ofwel (2) verlies van interesse of plezier.

 • Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag
 • Duidelijk verminderde interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag
 • Gewichtsverlies of -toename, of een verminderde of juist grotere eetlust
 • Insomnia of hypersomnia
 • Psychomotorische agitatie of vertraging
 • Vermoeidheid of verlies van energie
 • Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 • Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid
 • Recidiverende gedachten aan de dood, recidiverende suïcidegedachten

B.  De symptomen veroorzaken lijdensdruk of beperkingen in het functioneren

C. De episode kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening.


Soorten depressieve stoornissen

Lichte depressie

Bij een lichte depressie lukt het vaak nog om de meeste dagelijkse bezigheden te blijven doen. Toch is het belangrijk om ook deze depressie serieus te nemen om erger te voorkomen.

Zware depressie

Zware depressies hebben een grote invloed op het dagelijks leven: je gaat op den duur nergens meer naar toe, het lukt niet meer om te werken, boodschappen te doen, voor kinderen te zorgen en een normaal dag- en nachtritme te volgen. De toekomst, het verleden, het hier en nu: alles lijkt een zwart gat. Sommige mensen denken aan de dood: doodgaan lijkt voor hen minder erg dan met depressie dóórleven.

Psychotische depressies

Soms raakt iemand met een zware depressie de grip op de werkelijkheid kwijt. Er kunnen dan wanen of hallucinaties optreden, gedachten die vreemd of onwaar zijn. 

Chronische depressie

We spreken van een chronische depressie wanneer de verschijnselen langer dan twee jaar duren en de klachten ernstig zijn. Periodes met zware klachten worden soms afgewisseld met periodes waarin het beter gaat. Van de mensen die aan een depressie lijden wordt het bij 15 tot 20% chronisch.

Dysthyme stoornis

Bij een dysthyme stoornis kan degene die eraan lijdt, redelijk functioneren in het dagelijkse leven. De klachten zijn meestal niet al te ernstig en lang niet alle symptomen van depressie zijn van toepassing. Wel brengt deze aandoening vaak langdurige somberheid met zich mee, die vrijwel de hele dag voelbaar is. Het kan ook zijn dat de klachten er even een poosje niet zijn, maar dat duurt nooit lang. Terwijl 5% van de mensen jaarlijks aan een depressie lijdt, heeft ongeveer 1% een dysthyme stoornis.

Seizoensgebonden depressie

Er zijn mensen die zich steevast in een bepaalde periode van het jaar neerslachtig voelen. Meestal is dat in de herfst of de winter maar het kan ook in andere jaargetijden zijn (ernstige voorjaarsmoeheid). Afgezien van de somberheid die in zo’n periode toeslaat, slapen of eten deze mensen vaak veel en voelen zij zich erg moe. 

Postpartum depressie (na de bevalling)

De gevoelens van somberheid treden meestal enkele weken na de bevalling op en uiterlijk binnen vier maanden. Maar soms kan het je al overvallen tijdens de zwangerschap, of na een miskraam of abortus. Vrouwen die dit treft zijn niet zo maar angstig, moe of verdrietig. Zij voelen zich extreem prikkelbaar en neerslachtig. Soms zijn er psychotische of manische symptomen. 

Bipolaire of manisch-depressieve stoornis

Depressieve stemmingen en extreem opgewekte, manische stemmingen wisselen elkaar af. Op een periode met intense gevoelens van somberheid kan een extreem uitbundige fase volgen. In zo’n manische fase voel je je abnormaal vrolijk, daadkrachtig en overmoedig, maar ook prikkelbaar en licht ontvlambaar. Tussen de verschillende fases in, zijn er relatief rustige periodes. 


Depressie in cijfers

 • 18,7% van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met één of meerdere depressies
 • 5,2% van de Nederlanders heeft in de afgelopen 12 maanden last gehad van een depressie
 • Een depressie komt het meest voor bij vrouwen tussen de 18 en 24 jaar
 • De gemiddelde leeftijd om voor het eerst suïcidale gedachten te hebben is 26,2 jaar. De gemiddelde leeftijd om voor het eerst een suïcidepoging te ondernemen is 26,3 jaar
 • In 2018 maakten 1829 mensen een eind aan hun leven. Bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen
 • Vrouwen hebben twee keer zoveel kans op een depressie
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: