Slang | Anorexia Nervosa

Slang | Anorexia Nervosa

De slang staat voor de eetstoornis Anorexia Nervosa. Dit beestje komt nog niet voor in een aflevering.

Anorexia nervosa is een eetstoornis. De letterlijke vertaling van anorexia nervosa is ‘gebrek aan eetlust door een psychische oorzaak’. Dit is echter niet helemaal juist want iemand met anorexia nervosa heeft wel eetlust echter kan degene het hongergevoel op allerlei manieren onderdrukken. Anorexia nervosa wordt ook wel ‘magerzucht’ genoemd, vanwege het sterke verlangen om mager te zijn, wat zich uit in (extreem) weinig eten om af te vallen. Wanneer je anorexia nervosa hebt, verlies je gewicht. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heeft het verlangen om dun te zijn vaak niks met de oorzaak van anorexia nervosa te maken. Er is sprake van een verstoord zelfbeeld, waardoor mensen met anorexia nervosa vaak moeite hebben zich te verhouden tot anderen in de wereld om zich heen. ‘Dun’ is daarom nooit dun genoeg en eten, gewicht, calorieën en de angst om aan te komen beheersen hun leven.

Symptomen volgens de DSM-V

A) Weigering het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht (bijvoorbeeld gewichtsverlies dat leidt tot het handhaven van het lichaamsgewicht op minder dan 85 procent van het te verwachten gewicht; of het in de periode van groei niet bereiken van het te verwachten gewicht, hetgeen leidt tot een lichaamsgewicht van minder dan 85 procent van het te verwachten gewicht).

B) Intense angst in gewicht toe te nemen of dik te worden, terwijl er juist sprake is van ondergewicht.

C) Stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm beleeft, onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht of lichaamsvorm op het oordeel over zichzelf, of ontkenning van de ernst van het huidige lage lichaamsgewicht.

D) Bij meisjes, na de menarche, amenorroe, dat wil zeggen de afwezigheid van ten minste drie achtereenvolgende menstruele cycli. (Een vrouw wordt geacht een amenorroe te hebben als de menstruatie alleen volgt na toediening van hormonen (bijvoorbeeld oestrogenen).)

Specificeer het type:
a) Beperkende type: tijdens de huidige episode van anorexia nervosa is betrokkene niet geregeld bezig met eetbuien of laxeren (dat wil zeggen zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, diuretica of klysma’s).

b) Eetbuien/purgerende type: tijdens de huidige episode van anorexia nervosa is betrokkene geregeld bezig met eetbuien of purgerende maatregelen (dat wil zeggen zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, diuretica of klysma’s).

Anorexia in cijfers

  • Anorexia nervosa komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (95% is vrouw).
  • Het ontstaat meestal in de puberteit en bij jong volwassenen.
  • 370 van de 100.000 jonge vrouwen (15 – 29 jaar) heeft anorexia nervosa.
  • Ieder jaar komen er in Nederland ongeveer 5.500 jonge vrouwen met anorexia nervosa bij. Dat is 1 patiënt per huisarts per jaar.
  • Van alle psychiatrische ziekten overlijden de meeste mensen aan anorexia nervosa of boulimia nervosa.
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: