Zebra | Zelfbeschadiging

Zebra | Zelfbeschadiging

De zebra staat voor zelfbeschadiging. Dit beestje komt voor in de volgende afleveringen:

S01E11: Nicole van ZEBRA over zelfbeschadiging: wat kun je doen als je kind zichzelf beschadigt en hoe kom je er van af?

Zelfbeschadiging is een uiting van psychische pijn, boosheid of verdriet. Het betekent dat je verwondingen of letsel aan je eigen huid of lichaam toebrengt, zonder dat je daarbij de intentie hebt je leven te willen beëindigen.

Andere termen die je kunt tegenkomen in plaats van de term zelfbeschadiging zijn ‘zelfverwonding’, ‘zelfverminking’, ‘auto-agressie’ en ‘automutilatie’.


Zelfbeschadiging kan een manier zijn om:

 • heftige gevoelens te uiten
 • erger te voorkomen
 • weer iets te voelen
 • juist niets te voelen, geen emotionele pijn te hoeven voelen
 • jezelf te bewijzen, zelfcontrole uit te oefenen
 • jezelf te straffen
 • jezelf onaantrekkelijk te maken
 • aandacht en hulp te vragen voor onderliggende problemen

Ook de oorzaken of gebeurtenissen die ertoe leiden dat je jezelf beschadigt zijn voor iedereen anders. Dit kan voortkomen uit allerlei situaties, zoals:

 • onvoldoende steun in een moeilijke levensfase
 • onvermogen om gevoelens te uiten
 • gebrek aan steun uit je omgeving
 • pesten op school
 • stress op je werk
 • gezinsproblemen
 • leven met een voorgeschiedenis van emotionele verwaarlozing
 • onveilige hechting
 • emotionele ontregeling door traumatische ervaringen
 • (fysieke of seksuele) mishandeling
 • andere trauma’s

Zelfbeschadiging in cijfers

 • Geschat wordt dat ongeveer 15% van de adolescenten zichzelf ooit heeft beschadigd
 • In 2017 waren er 15.400 SEH-bezoeken en 7.700 ziekenhuisopnames in verband met zelfbeschadiging
 • Per 100.000 inwoners van Nederland waren er 90 SEH-bezoeken in verband met zelfbeschadiging in 2017
 • Uit internationale cijfers blijkt dat 17.2% van de jongeren, 13.4% van de jongvolwassenen en 5.5% van de volwassenen zichzelf beschadigt

Er zijn weinig cijfers bekend over zelfbeschadiging omdat dit geen op zichzelf staande diagnose is. Daarnaast blijft veel zelfbeschadiging een verborgen probleem. De cijfers die er zijn geven voornamelijk een beeld van de meest ernstige vormen van zelfbeschadiging: dit zijn namelijk de cijfers uit ziekenhuizen en huisartsenposten.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: